Brede projectleiding

De uitbreiding van een machinepark neemt veel tijd, kennis en planning in beslag. GeTiB verzorgt de projectleiding, planning, begroting en calculatie.

Engineering

Een goede basic engineering is de basis van ieder project. Het idee wordt in grote lijnen beschreven. U heeft een lege fabriekshal en u weet (deels) wat u daar wil doen. Dat is het vertrekpunt. We maken samen een ruwe begroting en zorgen voor de offerte en eventuele aanbesteding.

Verlichting

Goede verlichting zorgt ervoor dat uw medewerkers veilig kunnen werken, dat ze zich prettig voelen en het meest belangrijke; dat uw product onder de juiste omstandigheden gemaakt wordt. GeTiB maakt simulaties met behulp van projectiesoftware en calculaties voor het licht.

Nood- en vluchtwegverlichting

De Arbowet schrijft voor waar u aan dient te voldoen als het aankomt op nood- en vluchtweg verlichting. Ook het bouwbesluit stelt hier eisen aan. GeTiB beschikt over alle certificeringen/opleidingen om u goed te kunnen adviseren over de voor u van toepassing zijnde (minimale) nood- en vluchtwegverlichting.

Groen ondernemen

Groen ondernemen is meer dan voldoen aan opgelegde vereisten. Wij adviseren u graag hoe uw onderneming op een slimme manier energie bespaart en zodoende kostenbesparend én verantwoordelijk onderneemt.

Verdelerbouw

Iedere bedrijfshal heeft een verdeelinrichting nodig. Het geleverde vermogen van netbeheerder moet juist en veilig verdeeld worden. GeTiB ontwerpt en levert verdelers conform de geldende normen vanaf 16 A tot 2500 A.

Databekabeling en draadloos

Snelle bedrijfsnetwerken zijn van groot belang om zo efficiënt mogelijk te werken. Uw machines communiceren met uw mensen, met elkaar en met uw systemen. Het moet dus altijd even goed werken.

Inspectie en onderhoud

Verdeelinrichtingen, verlichting, en nood- en vluchtwegverlichting vereisen jaarlijkse inspectie en onderhoud. Indien gewenst laten we een onafhankelijke partij de inspectie uitvoeren. GeTiB zorgt daarna voor het herstel.

Bemetering/storingsanalyse

In uw productielijn treden storingen op die u zelf niet kunt verklaren. Een product voldoet niet aan de kwaliteitseisen en iets in uw machine veroorzaakt dit. Voor een technische dienst is het niet altijd mogelijk om achter de oorzaak te komen, omdat de specifieke kennis en de benodigde apparatuur ontbreekt.

Camerasystemen

GeTiB levert en installeert verschillende soorten camerasystemen om uw (onbemande) installaties in de gaten te houden. Doordat we sensoren in/aan de machine kunnen koppelen aan de camerasoftware kunt u tot een snelle analyse komen bij storingen.

Totaalprojecten

GeTiB neemt ook volledige projecten aan; bouwkundig, werktuigbouwkundig, etc. Dit doen we in nauwe samenwerking met collega-bedrijven.